iPhone X Series

iPhone XS Max (1)

iPhone XR (1)

iPhone XS (1)

iPhone X (1)

Gizmo Fusion Case เคส iPhone Xr

490.00฿
Gizmo Case Fusion เป็นเคสใสกันกระแทกอีกหนึ่งตัวที่ไม่ควรพลาด เพราะจุดเด่นอยู่ที่การ Design ตัวเคสสวยงาม ใสมาก และยังมีการออกแบบมุมของตัวเคสให้รองรับแรงกระแทกได้ดีอีกด้วย Gizmo Case Fusion นั้นจะอยู่ที่ตรงมุมทั้ง 4 มุมของเคสจะมีขอบเป็นยาง TPU นูนขึ้นมาทั้ง 4 ด้าน ช่วงให้ตัวเครื่อง iPhone ไม่สัมผัสกับพื้นผิวโดยตรง จึงลดโอกาสหน้าจอหรือด้านหลังเคสเป็นรอยได้มากขึ้น

Gizmo Fusion Case เคส iPhone Xs / X

490.00฿
Gizmo Case Fusion เป็นเคสใสกันกระแทกอีกหนึ่งตัวที่ไม่ควรพลาด เพราะจุดเด่นอยู่ที่การ Design ตัวเคสสวยงาม ใสมาก และยังมีการออกแบบมุมของตัวเคสให้รองรับแรงกระแทกได้ดีอีกด้วย Gizmo Case Fusion นั้นจะอยู่ที่ตรงมุมทั้ง 4 มุมของเคสจะมีขอบเป็นยาง TPU นูนขึ้นมาทั้ง 4 ด้าน ช่วงให้ตัวเครื่อง iPhone ไม่สัมผัสกับพื้นผิวโดยตรง จึงลดโอกาสหน้าจอหรือด้านหลังเคสเป็นรอยได้มากขึ้น

Gizmo Fusion Case เคส iPhone Xs Max

590.00฿
Gizmo Case Fusion เป็นเคสใสกันกระแทกอีกหนึ่งตัวที่ไม่ควรพลาด เพราะจุดเด่นอยู่ที่การ Design ตัวเคสสวยงาม ใสมาก และยังมีการออกแบบมุมของตัวเคสให้รองรับแรงกระแทกได้ดีอีกด้วย Gizmo Case Fusion นั้นจะอยู่ที่ตรงมุมทั้ง 4 มุมของเคสจะมีขอบเป็นยาง TPU นูนขึ้นมาทั้ง 4 ด้าน ช่วงให้ตัวเครื่อง iPhone ไม่สัมผัสกับพื้นผิวโดยตรง จึงลดโอกาสหน้าจอหรือด้านหลังเคสเป็นรอยได้มากขึ้น